פשוט, קל ובחינם

happy, my

happy, my

האות y בסוף מילה תחת הטעמה  -  my, sky

1.

2.סיפורים
האות y ללא הטעמה בסוף מילהhappy, baby   

1.

שירים

משחקים


1צבעו את התמונה.
www.starfall.com  

4סיפור אינטראקטיבי My Family
לחצו על המילים כדי לשמוע כיצד הן נקראות.
www.starfall.com