פשוט, קל ובחינם

cut – cute

cut – cute

האות u בהברה סגורה (הברה המסתיימת בעיצור)   -cut  -u  (הברה המסתיימת בעיצור)

מילים עם צירוף אותיות  club, tub - ub

מילים עם צירוף אותיות  bug, juug
סיפורים

משחקים

1הסתכלו בתמונה, הקשיבו למילה ומלאו את האות הנכונה.
www.starfall.com

מילים עם צירוף אותיות  fun, ru- un
שירים

מילים עם צירוף אותיות  cut, nuu


שירים

מילים עם צירופי אותיות  bug, fun, cup, gum, bus, duck  -  ug, un, up, um, us, uck

סיפורים

סיפור אינטראקטיבי של Gus the Duck
לחצו על המילים כדי לשמוע כיצד הן נקראות.
www.starfall.com
שירים
האות u בהברה פתוחה  cute  _u_e (הברה המסתיימת בתנועות)

משחקים

1הסתכלו בתמונה והשלימו את המילים.
www.starfall.com


האות u בהברה פתוחה ובהברה סגורה -  cute, сut

סיפורים

סיפור אינטראקטיבי Dune Buggy
לחצו על המילים כדי לשמוע כיצד הן נקראות.
www.starfall.com