פשוט, קל ובחינם

hop – hope

hop – hope

האות o בהברה סגורה   -hop -o (הברה המסתיימת בעיצור)

מילים עם צירוף אותיות hot, not  -  ot
סיפורים

שירים

משחקים


1הסתכלו בתמונה והשלימו את המילים.
www.starfall.com

מילים עם צירוף אותיות  stop, hop  -   opסיפורים


שירים


מילים עם צירוף אותיות  dog, loog


שירים
סיפורים
משחקים

הסתכלו בתמונה והשלימו את המילים.
www.starfall.com


האות o בהברה סגורה עם צירופי אותיות שונים  -  dog, shop, hot, fox


סיפור אינטראקטיבי Mox’s Shop
לחצו על המילים כדי לשמוע כיצד הן נקראות.
www.starfall.com
האות o בהברה פתוחה (הברה המסתיימת בתנועות) o_eעם צירופי אותיותי שונים  -  hope, note, home, nose, robe, bone


משחקים


1הסתכלו בתמונות והשלימו את המילים.
www.starfall.com

2צבעו את התמונה.
www.starfall.com