פשוט, קל ובחינם

kit – kite

kit – kite

האות i בהברה סגורה (הברה המסתיימת בעיצור) - kit

מילים עם צירוף אותיות kid - id


מילים עם צירוף אותיות big - ig

שירים


משחקים

1צרו מילים עם האותיות הנתונות.
www.starfall.com

מילים עם צירוף אותיות win - in

שירים

מילים עם צירוף אותיות tip - ip

סיפורים

שירים


משחקים

1. המציא מילים באמצעות האותיות הללו.
www.starfall.com

מילים עם צירוף אותיות  hit - it


מילים עם צירופי אותיות hit, big, tin, hill - it, ig, in, il

סיפורים


1.סיפור אינטראקטיבי The Big Hit
לחצו על המילים כדי לשמוע כיצד הן נקראות.
www.starfall.com
האות i בהברה פתוחה (הברה המסתיימת בתנועות) -  kite

מילים עם צירוף אותיות fine - ine

שירים


מילים עם צירוף אותיות smile - ile
מילים עם צירוף אותיות hide - ideמילים עם צירופי אותיות like, bite, nine, smile, hide, five -  ikeiteineileideive  

שירים


משחקים

1התאימו את האותיות למילה בתמונה.
www.starfall.com

2. סיפור אינטראקטיבי Sky Ride
לחצו על המילים כדי לשמוע כיצד הן נקראות.
www.starfall.com