פשוט, קל ובחינם

fat – fate

fat – fate

 האות a  בהברה סגורה   -fat  -a  (הברה שמסתיימת בעיצור)

מילים עם צירוף אותיות ham, jaam

מילים עם צירוף אותיות fan, pan an
משחקים

1הסתכלו בתמונה והשלימו את המילים.
www.starfall.com

מילים עם צירוף אותיות fat, cat  - at


שירים

“ מאט - החתול השמן שלי” משחקים

1צרו מילים עם -at.
www.starfall.com

מילים עם צירוף אותיות  bag, flaagסיפורים

מילים עם צירוף אותיות cap, map apשירים


מילים עם צירוף אותיות bad, mad ad
משחקים

1הקשיבו למילים ולמשפטים.

2הביטו והקשיבו.

3הקשיבו וחזרו על מה ששמעתם.
www.starfall.comהאות a  בהברה פתוחה   fate _a_ (הברה שמסתיימת בתנועות)

         מילים עם צירוף אותיות  - plate, fate - ate  
מילים עם צירוף אותיות  face, place   - ace

שירים

מילים עם צירוף אותיות  take, make  - akeסיפורים


מילים עם צירוף אותיות  make, plate, face, fade   -a-e
סיפורים


שירים
מישחקים

1הקשיבו למילה והשלימו את החסר.
www.starfall.com

2צבעו את התמונה.
www.starfall.com

3סיפור אינטראקטיבי Jake’s Tale.
לחצו על המילים כדי לשמוע כיצד הן נקראות.
www.starfall.com