פשוט, קל ובחינם

they, play, mail

they, play, mail

צירוף אותיות ey בסוף מילה - theyצירוף אותיות ay בסוף מילה - pay

סיפורים


צירוף אותיות -ai- באמצע מילה - train, mailסיפורים


משחקים

1התאימו את האותיות למילה בתמונה.
www.starfall.com
כלל   train, day - ai or ay

שירים